ذخیره سازی Ingrasys

ذخیره ساز شبکه Ingrasys :

ذخیره ساز شبکه 4520R

ذخیره ساز شبکه  INGRASYS 4520R

NAStorage 4520R با پردازشگر دوتایی هسته اینتل مجهز شده است که عملکرد فوق العاده بالایی را فراهم می کند و بهترین نسبت عملکرد هزینه ای سرور 1U rack mount را در صنعت ارائه می دهد.

ذخیره ساز شبکه 8520R

ذخیره ساز شبکه  INGRASYS 8520R

NAStorage 8520R با پردازشگر دوتایی هسته اینتل مجهز شده است که عملکرد فوق العاده بالایی را فراهم می کند و بهترین نسبت عملکرد هزینه ای سرور 2U rack mount را در صنعت ارائه می دهد.