مقاله

Terminator چیست؟

SCSI Terminator

Terminator

Terminator برد الکترونیکی است که انتهای هر گذرگاه SCSI توسط آن مسدود میگردد تا از تداخل سیگنال در پروتکل اسکازی جلوگیری نماید. در صورتیکه گذرگاه باز بماند ، سیگنال های الکتریکی ارسالی برای گذرگاه قادر به برگشت بر روی گذرگاه بوده و بدین ترتیب می تواند باعث بروز اختلال در ارتباط بین دستگاههای SCSI و کنترل کننده SCSI گردد. صرفا” از دو ترمینِیتور استفاده می گردد ( هر سر گذرگاه SCSI یک عدد ) در صورتیکه فقط یک دستگاه ( داخلی و یا خارجی ) وجود داشته باشد ، کنترل کننده SCSI صرفا” در یک نقطه Terminate خواهد شد.

در صورتیکه دو دستگاه ( داخلی و یا خارجی ) وجود داشته باشد ، آخرین دستگاه موجود در هر مجموعه می بایست Terminate گردد.

انواع ترمینِیتور

Terminator دارای انواع متفاوتی بوده و می توان آنها را در دو گروه عمده : Passive و Active تقسیم بندی کرد. از Terminator با خصوصیت Passive در مواردی استفاده می گردد که سیستم های SCSI از سرعت استاندارد گذرگاه تبعیت کرده و دارای مسافت کوتاهی ( حدود سه فوت ) بین دستگاه و کنترل کننده SCSI وجود داشته باشد.

از Terminator با خصوصیت Active در مواردیکه سیستم های SCSI سریع بوده و یا سیستم ها با دستگاه دارای مسافتی بیش از سه فوت باشند، استفاده به عمل می آید.

Passive یا غیرفعال :

 • 220/330 اهم برای سرعت انتقال داده کمتر
 • ترمینیت کردن هر سیگنالی شامل 220 اهم به خط برق ترم و 330 اهم به زمین.
 • دارای 36 مقاومت. امپدانس ایده آل 132 اهم است.
 • ترمینیت کردن غیرفعال قدیمی ترین روش است. یک ترمیناتور غیرفعال (در واقع، مقاومت پایانی) روی گذرگاه می‌نشیند تا بازگشتهای انتهای کابل را به حداقل برساند.
 • ترمیناتورهای غیرفعال به سادگی امپدانس نزدیک به امپدانس کابل را ایجاد می کنند. ترمیناتور غیر فعال است زیرا هیچ کاری برای تنظیم قدرت برای خاتمه انجام نمی دهد. برای ارائه توان ثابت به کارت رابط متکی است.

Active یا فعال:

 • ترمینیتور اکتیو همچنین به عنوان “رگولاتور (تنظیم کننده)” یا “Boulay” نیز نامیده می شود.
 • این یک شکل پایدارتر از ترمنیت کردن انتهای کابل‌های SCSI است.
 • ترمینیتورهای فعال امپدانس در انتهای گذرگاه SCSI را با استفاده از یک تنظیم کننده ولتاژ کنترل می کنند، نه فقط برقی که توسط کارت SCSI تامین می شود.
 • این نوع ترمینیتور نسبت به ترمینیتور غیرفعال از طول کابل بیشتر و سرعت انتقال اطلاعات سریعتر پشتیبانی می کند.
 • 18 مقاومت 110 اهم، سه خازن یا بیشتر، دو مقاومت مرجع ولتاژ و یک تنظیم کننده ولتاژ وجود دارد.

Internal Terminator

SCSI Terminator Internal 50Pin FAST
SCSI Terminator Internal 50Pin FAST
SCSI Teminator internal DB68 Miniator
SCSI Teminator internal DB68 Miniator

External Terminator

Terminator External 50Pin Centronics
Terminator External 50Pin Centronics

Terminator External DB50 Miniator
Terminator External DB50 Miniator

External DB68 Miniator
DB68 Miniator External
External VHDCI
VHDCI External

یکی دیگر ازفاکتورهای موجود در رابطه با Terminator ، نوع گذرگاه مربوطه است . SCSI از سه نوع سیگنالینگ گذرگاه استفاده می نماید. سیگنالینگ روشی است که پالس های الکتریکی در طول کابل حرکت می نمایند.

تکنولوژی ترمینِیتورها

 • Single Ended) SE)
  متداولترین نوع سیگنالینگ در کامپیوترهای شخصی است. در واقع کنترل کننده، سیگنال را تولید و آن را از طریق یک خط داده برای تمام دستگاههای موجود ارسال می دارد. هر دستگاه مشابه Ground رفتار می نماید. در ادامه به تدریج سیگنال قدرت خود را از دست می دهد. حداکثر مسافت مربوطه ده فوت ( سه متر) است.
 • – High-Voltage differential) HVD)
  در این مدل Terminator از یک خط داده بالا و یک خط داده پایین استفاده می گردد. هر یک از دستگاههای موجود بر روی گذرگاه SCSI دارای یک ترانسیور می باشند. زمانیکه کنترل کننده با دستگاه ارتباط برقرار می نماید ، دستگاههای موجود بر روی گذرگاه ، سیگنال را دریافت و آن را ارسال تا سیگنال به مقصد نهائی خود برسد . بدین صورت می توان مسافت بین کنترل کننده و دستگاه بیشتر گردد . ( 80 فوت یا 25 متر )
 • – Low-Voltage differential) LVD)
  یک روش اقتباس شده از سیگنالینگ HVD بوده و در اکثر موارد مشابه HVD رفتار می نماید. مهمترین تفاوت این است که ترانزسیورها کوچکتر شده و درون هر یک از آداپتورهای SCSI مربوط به دستگاهها ، قرار می گیرند. حداکثر مسافت مربوطه 40 فوت ( 12 متر ) است .
 • HVD و LVD از Passive Terminator استفاده می نمایند. با اینکه ممکن است مسافت موجود بیش از سه فوت باشد، ولی ترانسیور ها این اطمینان را بوجود خواهند آورد سیگنال قدرت خود را خواهد داشت. ( از یک طرف گذرگاه تا طرف دیگر گذرگاه )