کابل اسکازی اینترنال

کابل اسکازی اینترنال ۵۰ پین FAST
کانکتور داخلی 50 پین SCSI دارای 50 پین است که در دو ردیف روی هم قرار گرفته اند. ردیف بالا دارای 25 پین و ردیف پایین دارای 25 پین است. این کانکتور معمولاً  در دستگاه های SCSI-1/SCSI-2 مانند نصب هارد دیسک ها، CD-ROM ها و درایوهای ذخیره سازی  استفاده می شود.

کابل اسکازی اینترنال ۶۸ پین 
کانکتور داخلی 68 پین SCSI دارای 68 پین است که در دو ردیف روی هم قرار گرفته اند. ردیف بالا دارای 34 پین و ردیف پایین دارای 34 پین است. این کانکتور معمولاً در دستگاه های SCSI-2/SCSI-3 مانند هارد دیسک ها، سی دی رام ها و درایوهای ذخیره سازی قابل جابجایی استفاده می شود.

کابل اسکازی ۵۰ پین اینترنال FAST
Internal SCSI Cable 50Pin FAST
کابل اسکازی ۶۸ پین مینیاتوری
(Internal SCSI Cable 68 Pin (DB68

کابل اسکازی اکسترنال

50Pin Centronics
کابل اسکازی Centronics 50 دارای 50 پین است که در دو ردیف یکی روی دیگری چیده شده اند. ردیف بالا دارای 25 پین و ردیف پایین دارای 25 پین است. این کانکتور معمولاً در دستگاههای قدیمی SCSI-1 مانند اسکنرهای قدیمی، کنترل‌کننده‌ها و کیس‌های SCSI خارجی استفاده می‌شود.

50Pin Miniator
کابل Micro DB50 یا MD50 دارای 50 پین است که در دو ردیف روی هم قرار گرفته اند. ردیف بالا دارای 25 پین و ردیف پایین دارای 25 پین است. این کانکتور معمولاً در دستگاه های SCSI-2 مانند اسکنرها، درایوهای ذخیره سازی قابل جابجایی، کنترلرها، CDR/CDRW خارجی استفاده می شود. این کانکتور با نام های High-Density یا HD50 & Half-Pitch یا HP50 نیز شناخته می شود.

68Pin Miniator
کابل اسکازی Micro DB68 یا MD68 دارای 68 پین است که در دو ردیف روی هم قرار گرفته اند. ردیف بالا دارای 34 پین و ردیف پایین دارای 34 پین است. این کانکتور معمولاً در دستگاه ‌های SCSI-3 مانند اسکنرها، درایوهای ذخیره‌سازی قابل جابجایی، کنترل‌کننده‌ها، CDR/CDRW خارجی و Ultra/2 استفاده می‌شود. این کانکتور با نام های High-Density یا HD 68 و Half-Pitch یا HP68 نیز شناخته می شود.

ٰVHDCI
کابل اسکازی 68 پین با تراکم بسیار بالا یا کانکتور 68 پین VHDCI، دارای 68 پین است که در دو ردیف یکی روی دیگری قرار گرفته اند. ردیف بالا دارای 34 پین و ردیف پایین دارای 34 پین است. چیدمان پین ها شباهت زیادی به یک رابط نوع Centronics دارد. این کانکتور به طور معمول در دستگاه های SCSI-3 مانند RAID  و اتصال انواع دستگاههای ذخیره سازی به یکدیگر و یا به سرور ها استفاده می شود.

External SCSI Cable DB 25 to 50 pin centronics
External SCSI Cable DB25 to 50 pin centronics
External SCSI Cable DB25 to 50 pin centronics
External SCSI Cable DB25 to 50 Pin Miniator
External SCSI Cable 50 pin centronics
External SCSI Cable 50 pin centronics
کابل اسکازی External SCSI Cable 50 pin Miniator
External SCSI Cable 50 pin Miniator
کابل اسکازی External SCSI Cable 50Min to 50pin centronics
External SCSI Cable 50Min to 50pin centronics
External SCSI Cable 68Min to 50pin centronics
External SCSI Cable 68Min to 50pin centronics
External SCSI Cable 68Min to 50Min
External SCSI Cable 68Min to 50Min
External SCSI Cable 68Min
External SCSI Cable 50 pin Miniator
External SCSI Cable VHDCI to 50Min
External SCSI Cable VHDCI to 50Min
External SCSI Cable VHDCI to 68Min
External SCSI Cable VHDCI to 68Min
External SCSI Cable VHDCI
External SCSI Cable VHDCI