انواع کابل های SAS :

  • کابل Mini-SAS به Mini-SAS با سیگنال های باند جانبی
  • کابل Mini-SAS به Mini-SAS با سیگنال های باند جانبی
  • Mini-SAS به SATA(x4) با سیگنال های باند جانبی
  • Mini-SAS به SATA(x4) با سیگنال های باند جانبی
  • Mini-SAS به SFF-8482 با قدرت Fan-out
  • Mini-SAS به SFF-8482 با قدرت Fan-out
  • کابل SAS به SATA با قدرت Fan-out
  • کابل Mini SAS خارجی به Mini SAS خارجی
  • کابل Mini-SAS خارجی به Infiniband

مشخصات کابل های SAS :

مدلهای مختلف کابل :

تصویر

نام کد

تعداد پین­ها

توضیحات

SAS8787100.Main

SFF-8087 to SFF-8087

29

این فرم فاکتور برای سازگاری با SATA طراحی شده است. این سوکت با درایوهای SATA سازگار می باشد؛ اما سوکت SATA با درایوهای SFF-8482 (SAS) سازگار نیست. کانکتوری که در تصویر مشاهده می کنید یک کانکتور درایو جانبی می باشد.

SFF-8484

32 (19)

کانکتور داخلی با تراکم بالا، 2 و 4 ورژن های لخطی به وسیله استاندارد SSF مشخص شده­اند.

SFF-8485

SGPIO را معرفی می­کند (گسترش SFF 8484) یک پروتکل لینک سریالی معمولاً برای اندیکاتورهای LED استفاده می­شود.

SFF-8470

32

کانکتور خارجی با تراکم بالا (به عنوان یک کانکتور داخلی نیز استفاده می­شود)

SFF-8086

26

این یک اجرای کم معمول SFF-8087 نسبت به ورژن 36-circuit می باشد. پوزیشن های کمتری با باند جانبی پشتیبانی نشده فعال می شوند.

SFF-8087

36

اجرای 36-circuit از SFF-8086. Molex iPass پهنای کانکتور داخلی 4x را با توانایی 10Gbit/s بعدی کاهش می دهد.

SFF-8088

26

اجرای 26-circuit از SFF-8086. Molex iPass کاهش یافته.