Adaptec-Ultra320

نکات برجسته کارت اسکازی Adaptec 29320 :

 • حفاظت داده ها HostRAID RAID 0,1 (ویندوز 2000، NT 4.0 و XP)
 • جریان یکپارچه Adapter
 • عملکرد 320 مگابایت/ثانیه در هر کانال
 • سازگاری برگشت پذیر یکپارچه از دستگاه های قبلی محافظت می کند.
 • سازگاری و قابلیت اطمینان صنایع پیشرو

جزئیات کارت اسکازی Adaptec 29320 :

توضیح  :

 • اندازه نصف، 64-bit 133 MHz PCI-X، کارت تک کانال Ultra320 SCSI با کانکتورهای قبلی SCSI

نیازهای مشتری

 • سرورها و ایستگاه های کاری سطح ورودی

محیط سیستم

 • ایده آل برای سرورها و ایستگاه های کاری که کانکتور انعطاف پذیر و پشتیبانی SCSI قبلی را می طلبد.

مزیت ها :

 • کارت تک کانال Ultra320 SCSI با کانکتورهای قبلی SCSI و HostRAID RAID 0,1  برای حفاظت از داده ها

دیفرانسیل های کلیدی:

 • پشتیبانی پروتکل های Ultra160 SCSI، Ultra2 SCSI، Ultra SCSI، Ultra320 SCSI

سرعت انتقال داده

 • 320 مگابایت/ثانیه/کانال

کانکتورهای خارجی

 • یک HD 68 پین

کانکتورهای داخلی:

 • یک Ultra320 68 پین
 • یک Wide Ultra (پهن) 68 پین
 • یک Narrow Ultra (باریک) 50 پین

نوع گذرگاه (باس)

 • 64-bit, 133 MHz PCI-X