AHA-2940UW

آداپتور فوق العاده گسترده AHA-9240UW یک PCI به آداپتور فوق العاده وسیع SCSI می باشد. که اتصالات را تا 15 دستگاه وسیع UltraSCSI و انتقال داده ها را تا 40 Mbytes/sec فراهم می سازد.

پروتکل های پشتیبانی شده کارت اسکازی Adaptec 2940 UW:

 • SCSI-1
 • SCSI-2
 • SCSI-3
 • WIDE UltraSCS

 

ویژگی های پیشرفته کارت اسکازی Adaptec 2940 UW:

 • I/O چند دسته ای
 • پراکنده/ جمع
 • صف بندی ضمیمه شده
 • Disconnect/reconnect (قطع اتصال/اتصال دوباره)
 • انتقال همزمان و غیر همزمان داده ها.

درایوهای الکتریکی:

 • Single-ended، فعال، قابل برنامه ریزی از طریق SCSISelect
 • ابزارهای پیکربندی

ابعاد بورد:

 • 6.87″ x 3.87″ (17.0 cm x 9.5 cm)

خصوصیات عملیاتی:

 • 32F تا 131F (0C تا 55C) 10% تا 90% رطوبت نسبی، غیرمتراکم

شرایط کار و  ذخیره سازی:

 • -67F تا 185F (-55C تا 85C)
 • MTBF (متوسط زمان بین خرابی، Bellcore)
 • 494، 641 ساعت