LSI-320

مزیت های کارت اسکازی LSI U-320 :

 • عملکرد بی نظیر با فیوژن
 • ساختار MPT – پایه گذاری شده بر فن آوری استاندارد صنعتی
 • ARM
 • توان عملیاتی بالا
 • پهانی باند 320 MBps بر روی گذرگاه SCSI
 • پهنای باند 1066 MBps بر روی گذرگاه PCI-X
 • زمان فروش با فیوژن کاهش می یابد.
 • ساختار MPT
 • باینری یک درایور برای SCSI و محصولات کانال فیبر
 • نازک و آسان برای توسعه درایورها
 • ادغام کمتر و تلاش گواهینامه
 • مسیر جابه جایی کم خطر به Ultra320 با پین سازگار دستگاه Ultra160- درحال حاضر طراحی شده در کارت اسکازی LSI U-320 هنگامی که آماده است در کارت اسکازی LSI U-320 رها می شود.
 • یک طراحی بورد برای Ultra160 و Ultra320 SCSI
 • عملیات قدرتمند سیستم با اعتبار دامنه SureLINK