همزمان با پیشرفت تکنولوژی و لزوم صرفه جویی در منابع و مصرف برق و کاهش گرمایش سیستمهای کامپیوتری و به علت ندوین استانداردهای جدید طراحی مادربرد های ATX و لزوم کوچک تر شدن سایز مادربرد سیستهای خانگی برخی پورتها از جمله پارالل و سریال از روی مادربرد ها حذف شدند. در این حال همواره برخی دستگاهها نیاز به برقراری ارتباط از طریق این پورتهای سریال و پارالل داشه ولی به دلیل حذف شدن پورت ها و همینطور پورت PCI از روی مادربرد، کارتهای تبدیل قدیمی تر PCI نیز بر روی دستگاه ها نصب نمی شدند. به همین دلیل کارت های I/O با پورت PCI-E طراحی شدند که کارت PCI-E to Serial ماحصل همین تغییر تکنولوژی مادربردهاست.

ویژگی های کارت PCI-E to Serial

کارت PCI-E to Serial یک UART با کارایی بالا مبتنی بر PCI-E با کنترلر موازی دو جهته پیشرفته است.

این کارت انتقال و دریافت FIFO 16 بایتی را برای هر کانال UART و FIFO 16 بایتی را برای کانال چاپگر ارائه می دهد.
کارت MultiIO تبدیل های سریال به موازی را روی داده های دریافتی از یک دستگاه جانبی و تبدیل موازی به سریال را بر روی داده های دریافتی از CPU انجام می دهد.

علاوه بر این، کارت MultiIO به طور کامل از رابط چاپگر Centronics موجود و همچنین حالت‌های PS/2، EPP و ECP پشتیبانی می‌کند. کارت MultiIO برای برنامه های کامپیوتری مانند پورت های کام پر سرعت و پورت های موازی ایده آل است.

کارت PCI-E to Serial
کارت PCI-E to Serial

PCI-E compatible dual UART

 • ◆  16-Byte Transmit & Receive FIFOs
 • ◆  Programmable Baud Rate Generators
 • ◆  Modem Control Signals
 • ◆  5, 6, 7, & 8-bit Characters
 • ◆  Even, Odd, No Parity, or Force Parity
 • ◆  Status report capability
 • ◆  Compatible with 16C550
 • ◆  Fast data rates up to 112Kbps

Multi-mode compatible Parallel Port

 •  SPP,PS/2,EPP,&ECPModes
  •  Fast data rates up to 1.5MByte/S
  •  16-ByteFIFO
  •  On-chip oscillator
  •  Re-map function for legacy ports