توضیحات PCI به پورت RS-232 دو پورت :

PCI دو پورت RS-232 با 16 FIFOs، 2*DB9M Card

مشخصات PCI به پورت RS-232 دو پورت:

  • گذرگاه: گذرگاه محلی PCI نسخه 2.2 سازگار
  • نوع: رابط پرسرعت RS-232
  • سرعت: تا 921kb/sec
  • منقطع کردن: Plug & Play
  • آدرس I/O: Plug & Play
  • طول FIFO: 16 FIFOs
  • کانکتور: DB9M
  • پشتیبانی O/S: Win 95/98, Win ME, NT4, Win 2000/XP, Win 3.1, DOS, Linux

محتویات بسته بندی:

  • 4055A*1
  • CD driver*1

دفترچه راهنمای کاربر